Servicemanagement volgens D-Essence

De afgelopen 4 jaar heeft D-Essence samen met haar partners met veel enthousiasme de potentie van servicemanagement uitgedragen. Vanuit de kosten efficiency kracht van de uitvoerende service/ onderhoudsorganisatie hebben onze mensen de lijn doorgetrokken naar mogelijkheden om de (service) omzet te verhogen en de klanttevredenheid te vergroten.

Deze boodschap is voor veel organisaties nog nieuw, zodanig dat D-Essence haar activiteiten zal voortzetten als inspirator en niet meer als organisatieadviseur.

Servicemanagement matrix

Relevant maar niet Urgent

De afgelopen 4 jaar hebben de mensen van D-Essence het voorrecht gehad om bij veel bedrijven in de keuken te mogen kijken en te adviseren over servicemanagement. Steevast wordt duidelijk dat de potentie van servicemanagement er is en veelal noodzakelijk is voor een organisatie om te overleven. Anderzijs is onze ervaring dat bij strategische besluitvorming service "aan de laatste mem ligt"; het servicemangement vraagstuk is niet urgent genoeg om er nu naar te handelen.

Paradox

Voor D-Essence blijft het een opmerkelijke paradox: servicemanagement kan uw organisatie het meeste opleveren voor de korte en langere termijn, echter servicemanagement heeft de laagste prioriteit.

Wilt u meer informatie ontvangen over de geschetste dynamiek en bent u op zoek bent naar inspiratie om de viscieuze cirkel te doorbreken, neem dan contact op met D-Essence.

Met vriendelijke groet,
namens de directie,

Coen Jeukens (handgeschreven)

De Essentie

In philosophy, essence is the attribute (or set of attributes) that make an object or substance what it fundamentally is, and that it has necessary, in contrast with accident, properties that the object or substance has contingently and without which the substance could have existed.

Rainbow divider line

Home | D-Essence | Onze aanpak | Publicaties | Training | Klanten | Contact