Onze aanpak

D-Essence bouwt op een historie van meer dan 8 jaar werkervaring. Om door te dringen tot de essentie is het de opvatting van D-Essence dat het hebben van een goede expertise gepaard dient te haan met een robuuste werkwijze.

Expertise

D-Essence houdt zich bezig met de supply chain in de meest brede zin van het woord met de nadruk op customer service processen.

 

Expertise domein

Veelal is de aanleiding van een project het verlagen van de kosten van de (interne) operatie of het verhogen van de service voor de (externe) klant. De interne operatie is meetbaar door middel van "harde" prestatie indicatoren, terwijl de service voor de externe klant moeilijk meetbaar is en "zachte" elementen kent. Dit dilemma maakt het essentieel om tot de kern door te dringen: "waar gaat het nu echt om".

Klant versus KPI

 

Werkwijze

Wanneer klanten praten over focus, reactiesnelheid, robuustheid en variabiliteit voor hun bedrijf, dan worden vele aspecten geraakt van hun producten, markten en processen.

Zoekend naar een "raamwerk" om deze complexiteit een plek te geven, ben ik gecertificeerd als business strategy consultant.

Werkwijze

Afhankelijk van de probleemstelling van de klant zullen bepaalde activiteiten in meer of mindere mate gewicht krijgen. Het plaatje laat een voorbeeld zien van een klant die opnieuw zijn customer service richting moest bepalen omdat de markt drastisch was veranderd. De gele vlakken hebben veel aandacht gekregen.

Aanpak

A way of doing something, especially a systematic way; implies an orderly logical arrangement (usually in steps).

A process by which a task is completed; a way of doing something.

The implementation of an operation.

Rainbow divider line

Home | D-Essence | Onze aanpak | Publicaties | Training | Klanten | Contact