Persoonlijk Medisch Paspoort

Met de afschaffing van het Ziekenfonds moet de Zorg veranderen in een Markt. In dit marktspel trekken vele partijen aan de touwtjes terwijl de patiënt als vragende partij en arts als leverende partij betrekkelijk weinig in te brengen hebben. De Zorgmarkt is het financiële speelveld geworden van zorgverzekeraar, ziekenhuisclusters en overheid.

Door de medische gegevens van de patiënt terug te geven aan de patiënt, krijgt deze een middel in handen om als "marktpartij" meer invloed uit te oefenen op wat hij/ zij wil.

terug [1 van 14] volgende

presentatie plaatje

In deze presentatie wordt aangegeven hoe de pati‘nt door middel van een Persoonlijk Medisch Paspoort sterker komt te staan als partij in de huidige Zorgmarkt.

 

Deze presentatie kunt u downloaden in kleur of zwart/ wit.