RFID in Ziekenhuisketen

Toepassing van RFID in de ziekenhuis supply chain komt nog maar sporadisch voor. Op dit moment meestal in de vorm van een gesubsidieerde pilot. Dit terwijl er op basis van die pilots al kostendekkende en zelfs winstgevende implementaties mogelijk zijn.

terug [1 van 7] volgende

presentatie plaatje

Deze presentatie gaat over het gebruik van RFID in de supply chain van het ziekenhuis. Niet als een doel, maar als een middel om efficienten en effectiever de keten te beheersen.

 

Deze presentatie kunt u downloaden in kleur of zwart/ wit. Het gehele onderzoek vindt u hier.